Pencere

Pencere

Pencere, çeşitli yapılarda, farklı ulaşım araçlarında mekânı aydınlatma veya havalandırma amacı ile duvarlara veya benzer bir sert zemin üzerine bırakılan açıklıklardır. Genellikle bir çerçeve yardımı ile sabit duruma getirilerek cam veya benzeri saydam / yarı saydam gereçlerle örtülmektedir. İçeri veya dışarıya açılabilir özellikli her bir bölümüne kanat ismi verilmektedir. Kapalı olduğu durumlarda sesi ve hava akışını önlemesi amacı ile yararlanılır. Kış aylarında soğuk havanın, yaz aylarında ise bunaltıcı sıcak havanın girmemesi kullanım açısından önemlidir. Çok gürültülü olan mekanlarda ise ses yalıtımı yaparak diğer kişilerin rahatsız olmaması açısından dışarıya çok fazla ses çıkmaması amaçlı kullanılabilmektedir. Çoğu kültürlerde mimari yapıların önemli bir ögesidir. Özellikle dini yapıların inşa aşamasında sıklıkla başvurulur. Cam vasıtası ile üzerlerinde uygulanan sanatsal çalışmalar yüzyıllar sonrasında bile dikkat çekmektedir. Gotik mimari alanında sıklıkla kullanılan vitray türü en önemli süsleme sanatları arasındadır.

Bina yapılarında ısı kayıplarının %25 gibi bir bölümü pencere alanlarında meydana gelmektedir. Bu veri Türkiye’nin ise toplam ithalatın %2’sine denk gelmektedir. Bu veriler doğrultusunda yaşanan ısı kayıplarının önüne geçmek oldukça önemlidir. Bu aşamada termal değerlendirmeler enerji dengesi düşünülerek bu prensip göz önüne alınarak yapılmaktadır. Farklı mekân ve yapılara, kullanım alanlarına göre çeşitli türleri vardır. Bu türlerden bazılarına; araba camı, ısıtmalı cam, şahniş, kanat, mimari cam şeklinde örnekler verilebilir.